Auto post Blogsot & Wordpress với VFP Pro Seo

Đăng bài Blogspot & Wordpress

Anh em SEOer có đăng bài Blogspot & Wordpress không ?

Các anh em làm về SEO thì chắc không xa lạ gì với 2 ông trùm blog vệ tinh này rồi. Blogspot & Wordpress phải nói là 2 mạng hỗ trợ mạnh nhất về blog miễn phí cộng với một cộng đồng hỗ trợ bloger đông đảo.


Phần mềm VFP Pro là công cụ không thể thiếu cho anh em thường hay sử dụng nhiều blog làm site vệ tinh. Phần mềm giúp chúng ta đăng bài hàng loạt lên nhiều blog khác nhau với cùng 1 nội dung có hỗ trợ spin tự động, giúp canh em chủ động kiểm soát được nội dung không bị google đánh giá spam.


Hiện phần mềm VFP còn hỗ trợ tự động lấy bài từ nguồn các trang báo lớn theo chuyên đề để  đăng hàng loạt lên hệ thống blog của anh em...và vẫn có hỗ trợ spintext nhé.

VFP Pro Đăng bài hàng loạt Blogspot và Wordpress

Ngoài Blogspot và Wordpress VFP Pro còn hỗ trợ đăng lên MXH khác để hỗ trợ anh em seoer như Google+, Tumblr, Twitter, Linkedin...

→Xem hướng dẫn đăng blog

Hướng dẫn đăng bài lên blogspot & Wordpress

Hướng dẫn lấy bài viết từ các nguồn về đăng blog