Facebook marketing với VFP Pro

 VFP Pro tự động hầu hết tất cả các tính năng trên Facebook như: kết bạn, gửi inbox, quét UID, lấy SĐT, đăng bài nhóm, fanpage, like, share, cmt, live stream, quản lý nhóm, page, nuôi nick.... 

Hướng dẫn VFP Pro - Facebook